Drozdowski, Rafał. 2018. „SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ – DOBRZE BRZMIĄCY POSTULAT POLITYKI SPOŁECZNEJ, Z KTÓRYM MA ONA CORAZ WIĘCEJ KŁOPOTÓW”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 74 (3):7-19. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.1.