Krajewski, Marek. 2018. „GENERACJE RZECZY”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 74 (3):91-103. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.5.