Haberko, Joanna. 2018. „DZIADKOWIE–WNUKI. OSOBISTA WIĘŹ PRAWNORODZINNA I RELACJA PRAWNOSPADKOWA”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 74 (3), 139-54. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.9.