Ostojski, Przemysław. 2018. „PODSTAWA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W PRAWIE NIEMIECKIM I POLSKIM”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 74 (4), 65-76. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.6.