Kosiński, Eryk, i Daniel Wojtczak. 2018. „PRAWNA DOPUSZCZALNOŚĆ I ŚRODKI RELATYWIZACJI ZAKAZU NADUŻYCIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ W POLSCE”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 74 (4):107-22. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.9.