Winecki, Jan. 2018. „EWOLUCJA SZWEDZKIEGO MODELU GOSPODARKI”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 74 (4):123-47. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.10.