Osińska, Monika. 2018. „ZASTOSOWANIE METODY CCR-DEA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 74 (4):181-201. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.13.