Smolak, Marek. 2014. „Aksjologiczne założenia Stosowania Dyrektyw wykładni celowościowej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (1), 5-12. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.1.