Cora, Łukasz. 2018. „Ponowienie czynności Dowodowej W Polskim Procesie Karnym (aspekty Teoretyczne I Prakseologiczne)”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 80 (4):197-208. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.15.