Wróblewski, Bartłomiej P. 2014. „Radykalne Uproszczenie Prawa Podatkowego W ujęciu Paula Kirchhofa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (1), 91-104. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.8.