Lach, Daniel Eryk. 2014. „Refundacja leków a równy dostęp Do świadczeń Opieki Zdrowotnej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (1), 119-31. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.10.