Wałęsa, Lech. 2014. „Koniec Transformacji Systemowej – Czas Na złoty Wiek Polski”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (2):11-14. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.2.