Łaszkiewicz, Krzysztof Hubert. 2014. „Zmiany stosunków własnościowych W Polsce Po Roku 1989”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (2):55-75. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.6.