Lipowicz, Irena. 2014. „Stan Ochrony Praw człowieka Z Perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (2), 125-42. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.10.