Winczorek, Piotr. 2014. „Kilka Uwag O Polskich Referendach”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (2):143-60. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.11.