Suchocka, Hanna. 2014. „W Poszukiwaniu Modelu Ustrojowego Prokuratury (w świetle Prac Komisji Rady Europy «Demokracja Poprzez Prawo»)”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (2):161-74. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.12.