Balcerowicz, Leszek. 2014. „Polski Wymiar sprawiedliwości Z Punktu Widzenia Ekonomii Instytucjonalnej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (2):175-90. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.13.