Budzinowski, Roman. 2014. „Zagadnienia funkcjonalności Prawa Rolnego: Między Europeizacją a lokalnością”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (2):245-57. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.18.