Sokołowski, Tomasz. 2014. „Podzielność świadczenia W Umowie O Roboty Budowlane”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (3), 51-63. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.4.