Buchowska, Natalia. 2014. „Ramy Prawne współpracy Unii Europejskiej Z Organizacją Narodów Zjednoczonych W Dziedzinie Ochrony Praw człowieka”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (3):79-91. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.6.