Nowak, Marek. 2014. „Polska Migracja: Motywy mobilności, Jej Dynamika I Propozycja Socjologicznej Rekonceptualizacji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (3), 281-99. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.19.