Raban, Ofer. 2014. „Racjonalizacja Polityki: O związku między Demokracją a rządami Prawa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (4), 21-39. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.2.