Bogucki, Olgierd. 2014. „Teorie języka a Pluralizm wartości W kontekście Teorii wykładni Prawa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (4), 55-67. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.4.