Sobol-Kołodziejczyk, Piotr, i Marek Zieliński. 2014. „Witold Pokruszyński, Filozofia bezpieczeństwa”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (4):381-83. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.26.