Żywiecka, Hanna. 2014. „Paweł Smaga, Rola Banku Centralnego W Zapewnieniu stabilności Finansowej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (4):388-90. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.29.