Wojnowska-Radzińska, Julia. 2019. „Dostęp Cudzoziemca Do Akt W postępowaniu W Przedmiocie zobowiązania Do Powrotu – Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (1):57-71. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.4.