Piątek, Wojciech. 2014. „Profesor Roman Hauser Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej W Lublinie”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 76 (4), 397-98. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.32.