Olszewski, Henryk. 2019. „W Stulecie Wydziału Prawa UAM”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (2):5-17. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.1.