Lączkowski, Wojciech. 2019. „Wspomnienia byłego Dziekana”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (2):19-23. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.2.