Bogucki, Olgierd. 2019. „O Konstytutywnej współzależności wyjaśniania I Identyfikowania czynności Konwencjonalnych”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (2):51-65. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.5.