Gerecka-Żołyńska, Anna. 2019. „Prawomocność Decyzji Prokuratorskich kończących postępowanie Przygotowawcze W świetle Dyrektywy Ne Bis in Idem”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (2):83-96. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.7.