Lemkowski, Marcin. 2019. „Uwzględnienie Skargi Kasacyjnej Przez Sąd Najwyższy Jako Podstawa żądania Naprawienia Szkody wyrządzonej Przez Wydanie Prawomocnego Orzeczenia Niezgodnego Z Prawem”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (2):97-100. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.8.