Szwarc, Andrzej J. 2019. „Dziekańskie Wspomnienia W 100-Lecie Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (2):25-34. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.3.