Baranowska-Zając, Wioleta. 2019. „Kilka Uwag O Nowych Kompetencjach przewodniczącego Organu stanowiącego I Kontrolnego Jednostki samorządu Terytorialnego Po Nowelizacji samorządowych Ustaw Ustrojowych Z 11 Stycznia 2018 Roku”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (2):111-26. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.9.