Główczewski, Michał. 2019. „Wiedza Polskich sędziów I prokuratorów Na Temat Psychologii Zeznań Naocznych świadków W świetle Badania własnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (2):141-58. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.11.