Czeszejko-Sochacka, Katarzyna. 2019. „«Inność drażni jednakowość» – Kilka Uwag O Problematyce Dyskryminacji osób LGBT Ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Karnego”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (2):191-205. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.14.