Siwek, Kamil. 2019. „Ponownie O Artykule 25 § 2a Kodeksu Karnego. Kilka Uwag Do artykułu Jana Kluzy «Nowe Granice Obrony Koniecznej? Uwagi Na Tle Nowelizacji Kodeksu Karnego Z 8 Grudnia 2017 r.»”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (2):207-15. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.15.