Mrożek, Jakub. 2019. „Samorząd Zawodowy a pojęcie Administracji Publicznej”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (2):127-40. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.10.