Zmierczak, Maria. 2019. „Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna Filozofia Polityczna W Dyskursie Potocznym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (2):217-20. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.16.