Kurkowski, Piotr. 2019. „Zarządzanie Kadrami Pod Redakcją Naukową Tadeusza Listwana”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (2):221-22. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.17.