Kondej, Mikołaj. 2019. „Przełamanie rezultatów wykładni językowej Zgodnie Z Zasadą nadrzędności Konstytucji”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 81 (3), 39-52. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.3.