Staniszewska, Lucyna. 2021. „Instytucja współdziałania Materialnego W Wydawaniu aktów Administracyjnych Na przykładzie Wybranych porządków Prawnych – Polski I Republiki Federalnej Niemiec”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (1), 129-41. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.10.