Radajewski, Mateusz. 2020. „Status Prawny oskarżyciela W postępowaniu Przed Trybunałem Stanu”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 82 (1):71-84. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.5.