Urban, Dariusz. 2020. „Finansyzacja Gospodarki W ujęciu Makroekonomicznym”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 82 (1):231-45. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.16.