Zawadzka-Pąk, Urszula Kinga. 2020. „Aksjologiczno-Prawna Analiza Plebiscytowego Modelu budżetu Partycypacyjnego (obywatelskiego) Na przykładzie Wybranych Polskich Miast”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 82 (1), 283-98. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.19.