Waliszewski, Krzysztof. 2020. „Krystyna Nizioł, Misselling usług Finansowych. Problemy I Uwarunkowania Prawno-Ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 82 (1):299-301. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.20.