Czechowicz, Sebastian. 2021. „Problem wielości Sankcji Represyjnych Za Nieszczepienie Dziecka Z Perspektywy Skutecznego Wykonania obowiązku Szczepień”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (1), 37-46. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.3.