Wojnowska-Radzińska, Julia. 2021. „Legitimizing Pre-Emptive Data Surveillance under the EU Law: The Case of the PNR Directive”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (1):115-27. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.9.