Górska, Rumiana. 2020. „Ocena wpływu Programu «Rodzina 500+» Na Polską Gospodarkę Za Pomocą Modelu CGE”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 82 (3):249-66. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.17.