Justyński, Tomasz. 2021. „«Dziedziczenie» Rodzinnych ogrodów działkowych. Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny 83 (3):77-91. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.6.